Excelence středních škol 2014

1. května 2015

Již po několik let se střední školy, které mají studenty úspěšné ve vyšších kolech soutěží, především olympiád různých předmětů a SOČ, zapojit do programu EXCELENCE.

Program vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a nejúspěšnější školy kraje jsou dotovány i finančně. Ve srovnání s ostatními se naší škole tradičně daří a rok 2014 nebyl výjimkou. Z téměř dvou stovek krajských středních škol jsme se umístili na desátém místě, což je při velikosti školy rozhodně výborný výsledek. Všem úspěšným studentům a jejich pedagogům děkuji.   

PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky