EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL - mimořádný úspěch

6. října 2015

Již po několik let sleduje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy úspěšnost studentů středních škol v soutěžích různého zaměření.

Akce pod názvem EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL  je soustředěna především na olympiády v přírodovědných disciplínách, matematice, hodnoceny jsou i soutěže jazykové a práce studentské odborné činnosti (SOČ). Výsledky jednotlivých středních škol v krajských a vyšších kolech jsou zveřejňovány vždy na podzim za uplynulý školní rok a je možno se o nich přesvědčit na http://excelence.nidm.cz/. Těší nás, že zatím vždy jsme se umístili na předních místech v rámci Středočeského kraje. Bodový zisk z roku 2014-15 ale překonal naše očekávání a ve srovnání s výsledky let minulých je dvojnásobný.  Výsledek nás řadí po této stránce s velkým náskokem na absolutní špici mezi školami regionu. Poděkování patří jak studentům, kteří školu reprezentovali, tak samozřejmě i vyučujícím, kteří je v soutěžích vedli a odborně připravovali.

Podrobná výsledková listina je umístěna na nástěnce v hale 1. patra.

PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky