Exkurze do Armádního muzea v Praze

25. listopadu 2014

Dne 6. 11. se třída Oktáva vydala spolu s paní profesorkou Bártovou a dějepisným seminářem do Armádního muzea v Praze na Žižkově. Zde jsme měli možnost shlédnout expozice muzea z období 1. světové války.

Vedle zbraní jsme viděli výstavu dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a osobních památek vojáků, které se zachovaly. Během prohlídky jsme obdrželi také pracovní list, který nám přiblížil život během války. Bylo to příjemné zopakování dějepisných vědomostí, které budou někteří maturanti v dohledné době potřebovat.

Oktáva

Poslední novinky