Exkurze do Diakonie

18. února 2018

V rámci výuky speciální pedagogiky jsme 29.1.2018 navštívili Diakonii ČCE (Českobratrské církve evangelické) v Čáslavi.

Diakonie je nestátní organizace poskytující sociální služby po celé České republice. Název vznikl z řeckého slova diakonia, což v překladu znamená služba. V Čáslavi poskytuje služby jako Denní stacionář, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny, Odlehčovací služby, Domov se zvláštním režimem, Týdenní stacionář, Základní školu speciální a praktickou a také Občanskou poradnu. My jsme se zúčastnili vyučování na základní škole speciální, kde jsme viděli výuku žáků s mentálním a kombinovaným postižením, poté jsme si prohlédli celé zařízení s odborným výkladem. Zajímavý pro nás byl prožitek při muzikoterapii, návštěva snoezelenu a sociálně terapeutické dílny. Nahlédnutí do této instituce  bylo pro nás  velice cennou zkušeností a moc děkujeme paní ředitelce školy Mgr. Květě Mašínové, vedoucí sociální pracovnici Dagmar Zemanové, Dis., a  paní profesorce Marii Frajerové,  že nám ji umožnily.

Karolína Musilová, 2.a SOŠPg

 

Poslední novinky