Exkurze do Národního divadla

4. června 2013

Dne 31.5.2013 se naše třída, sexta, pod vedením paní profesorky Šorčíkové a paní profesorky Markové vydala na exkurzi do Prahy.

Nejdříve jsme měli možnost projít si Národní divadlo. Byl nám podán podrobný výklad o jeho stavbě. Vlastní prohlídka začínala v místnosti se základními kameny a s modely divadla. Poté jsme si prohlédli překvapivě nevelké hlediště Národního divadla a balkóny, které, jak nám bylo vysvětleno, kapacitu divadla zvětšily směrem do výšky, protože na stavbu většího rozsahu nebyl prostor.

Podrobně jsme si popsali jednotlivé obrazy v divadle i známou oponu Vojtěcha Hynaise. Dále jsme se dozvěděli zajímavé informace o osobnostech, jež se na výstavbě divadla podílely, a mohli jsme si prohlédnout jejich práci.

Po krátké pauze na oběd exkurze pokračovala prohlídkou pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, v jehož kryptě se ukrývali parašutisté po spáchání atentátu na Heydricha. Nejprve jsme měli možnost zhlédnout krátký film o atentátu, který nám měl přiblížit situaci za Druhé světové války, a pak následovala samotná prohlídka chrámu a jeho krypty.

Děkujeme paní profesorce Šorčíkové a Markové za zprostředkování exkurze.

Sexta

Poslední novinky