Exkurze do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

3. října 2016

Dne 20. září se třída 4. lyceum vypravila za poznáním do Prahy, tentokráte do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Zde jsme měli možnost projít si expozici o historii pedagogiky a vývoji školství na našem území jako takovém. Na začátku expozice jsme obdrželi pracovní sešity s otázkami. Odpovědi na tyto otázky jsme mohli nalézt na mnohých informačních tabulích a dalších dostupných materiálech pojednávajících o určitých tematických okruzích; jedna celá místnost byla například věnována osobě jednoho z nejvýznamnějších českých pedagogů, Janu Ámosi Komenskému. Měli jsme tedy možnost dozvědět se spoustu nových informací, upevnit si ty, které již známe, a také se seznámit s některými z historických exponátů, které se v muzeu nacházejí. Myslím, že mnozí z nás se v budoucnu do muzea velice rádi vrátí pro další cenné poznatky. Tímto chceme také poděkovat paním profesorkám Bártové a Štefánkové za zprostředkování tohoto společně stráveného příjemného podzimního dne.

Poslední novinky