Exkurze do pedagogického muzea v Praze

24. září 2015

Dne 17. 9. 2015 se třída 4. b SOŠPg vydala do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze.

Slunečné počasí nás doprovázelo přes Staroměstské náměstí, Karlův most až na Valdštejnské náměstí k budově muzea. Průvodci muzea nám přichystali pracovní sešity plné otázek, týkající se historie pedagogické profese. Podnětná expozice nám přinesla mnohá překvapení v podobě vysvědčení z gymnázia prezidenta E. Beneše, zajímavá byla i ukázka třídy z doby Marie Terezie a filmové představení o životě J. A. Komenského a dnes žijících potomků v USA.
 
Za uskutečnění naší exkurze studentky děkují paní profesorce Miladě Bártové a Lence Kořínkové.
 
Studentky 4. b Zuzana Rutová a Kristýna Ronovská

Poslední novinky