EXKURZE NA VYŠEHRAD

21. června 2013

V úterý 18. června 2013 se třída kvarta v doprovodu paní profesorky Damkové a Kořínkové vydala na dějepisnou exkurzi na pražský Vyšehrad.

Po příjezdu do metropole jsme zamířili k cíli našeho výletu. Cestou jsme míjeli Kongresové centrum a po vstupu Táborskou bránou také pozůstatek gotické brány Špička, Jedličkův ústav, dům spisovatelky Popelky Biliánové, Leopoldovskou bránu, rotundu sv. Martina a Čertův sloup. Abychom si od chůze trochu odpočinuli, zopakovali jsme si některé historické údaje a také to, že Vyšehrad podle pověsti založil kníže Krok. Poté jsme navštívili zajímavé vyhlídky, odkud byla k vidění jihozápadní část Prahy spolu s Vltavou. Měli jsme možnost prohlédnout si novogotický kostel sv. Petra a Pavla a Slavín, na kterém máme pohřbeny mnohé významné osobnosti. Spatřili jsme i jezdeckou sochu sv. Václava, která byla původně umístěna na Václavském náměstí.

Ačkoliv počasí bylo z důvodu tropických teplot poněkud nepříznivé, exkurze se nám vydařila a moc líbila. Touto cestou také děkujeme paní profesorce Damkové za odborný výklad.

 Petr Juriš, kvarta

Poslední novinky