Exkurze směr Salzburg

5. října 2015

Dne 24. září se třída septima a III. ročník vydali v brzkých ranních hodinách na exkurzi do Rakouska a Německa. Po dlouhé cestě jsme dorazili do bývalého koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku.

Tábor byl naplněn vězni již od roku 1938 a sloužil především jako pracovní tábor, jelikož se nedaleko nacházel žulový kamenolom. Po prohlídce tábora jsme se přesunuli do rakouských Alp, konkrétně do města Berchtesgaden, které jsme si nejprve prohlédli a poté navštívili nedaleký solný důl. Zde nás mimo zajímavé podzemní prohlídky očarovaly i různorodé laserové show, dlouhé skluzavky nebo plavba po solném jezeře zatopenou jeskyní. Den plný zážitků jsme zakončili pohledem na panorama v okolí bavorského jezera Königssee.

Další den jsme zamířili do Salzburgu. Po procházce zahradami u zámku Mirabell jsme se přesunuli do centra města, kde jsme měli možnost spatřit salcburský dóm, Františkánský kostel, Mozartův dům, Mozartovo náměstí a Mozartův památník, hřbitov svatého Petra nebo třeba Mozartův rodný dům. Dále jsme lanovkou vyjeli na pevnost Hohensalzburg, jež jsme si sami prohlédli. Poté jsme měli rozchod, který nám zpestřil fakt, že ve městě se konala místní obdoba Oktoberfestu.

S nově získanými vědomostmi a zážitky jsme se zcela znaveni vraceli ve večerních hodinách do Čech.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu profesorovi Havlovi za naplánování celé exkurze a třídním učitelům Kořínkové a Navrátilovi za doprovod.

Za třídu sexta a III. ročník Eliška Chudomelová. 

Poslední novinky