Exkurze

11. února 2014

V pondělí 10. února 2014 navštívila naše třída 2. a SOŠPg Diakonii Českobratrské církve evangelické v Čáslavi

Přivítala nás sociální pracovnice Mgr. Eva Havelková a hned nás zavedla na lekci muzikoterapie, které jsme se aktivně účastnily. Následovala prohlídka objektu, ve kterém se klienti během pobytu ve stacionáři pohybují.  Velmi nás  nadchlo čisté a estetické prostředí  a zajímavé didaktické pomůcky. Nikdo neodolal vodní posteli v snoezelenu. Denní i týdenní stacionář působil příjemným dojmem. Nahlédly jsme do občanské poradny, kde nás stručně seznámila s jejím posláním Mgr. Vladimíra Švondrová.

 Druhá část exkurze byla věnována speciální a praktické škole. Uvítala nás  paní ředitelka Ing. Jitka Richterová. Shlédly jsme dokument k projektu Člověk a jeho svět a ukázky využití různých druhů arterapií v praxi. Závěr tvořila návštěva  jednotlivých tříd.

Děkujeme za zprostředkování exkurze paní prof. PhDr. Marii Frajerové a p. ředitelce Diakonie ČCE Mgr. Květuši Mašínové. Zpestřily jsme si tak teoretickou výuku a ocenily náročnou práci zaměstnanců v této instituci.

Za 2. a SOŠPg Alena Kuchová

Poslední novinky