Exkurze

22. června 2015

Ve středu 3. 6 se třída sexta společně s profesorkami Šorčíkovou a Kořínkovou vydala na exkurzi do Prahy.

 Naší zastávkou bylo pražské Židovské Město, kde jsme si nejprve v budově muzea vyslechli velmi zajímavou přednášku o judaismu obecně, o tradicích a zvycích a jak se praktikuje judaismus v dnešní moderní době. Poté jsme se přesunuli do Staronové synagogy, dále jsme navštívili Maiselovu synagogu, Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov. Jako poslední bod naší exkurze jsme měli možnost shlédnout Klausovou synagogu a v ní stálou expozici „Židovské zvyky a tradice“.

Tímto děkujeme paní profesorce Šorčíkové za uspořádání exkurze a paní profesorce Kořínkové za doprovod.

za třídu sexta Eliška Chudomelová 

Poslední novinky