FACEBOOKOVÉ DESATERO

9. května 2016

Dne 3. 5. 2016 se uskutečnila premiéra divadelní hry Facebookové desatero od nás- studentů 3. lycea (specializace dramatické výchovy).

Tato hra poukazuje na problém současné společnosti. Tím problémem je facebook, virtuální život. Naše Desatero se snaží vyobrazit tento sociální problém v komediální hře s lehce hororovými prvky. Tematika je však vážná. Do třídy 3. ročníku přijde nový žák, obyčejný kluk, který ale nemá facebook. Dostal se však do třídy plné dívek, které facebookem přímo žijí, naprosto mu podřizují svůj život. Virtuální realita, oblíbenost a popularita na sociálních sítích pro ně znamená vše.  Otázkou je, jak daleko jsou schopny až zajít…

Tato divadelní hra je zároveň autorským představením, což znamená, že jsme si ji s pomocí paní učitelky Fidlerové vymysleli sami. Premiéru této hry jsme zahráli pro naše spolužáky, profesory a ostatní studenty pedagogických lyceí. Prvotní nervozitu, kterou náš soubor Deset z desatera pociťoval, z nás setřásl smích, příjemná atmosféra a pozitivní energie od našich diváků. Nejvíce nás potěšili kladné ohlasy nejen od našich spolužáků, ale i od profesorů. Hru si pochvalovali a říkali, že byli přímo vtaženi do děje. Také ředitelka Dusíkova divadla paní Eva Albechtová nešetřila chválou, což nás mile překvapilo a potěšilo. (Dokonce nám poskytla propůjčení modrého světla na další představení, pro lepší efekty.)

Už teď se těšíme na další představení, které se bude konat 13. 5. v 17:00 hodin. Hru budeme hrát pro rodiče, kamarády a pro všechny, kdo budou chtít přijít. V neposlední řadě bychom také chtěli poděkovat naší paní učitelce Mgr. Kláře Fidlerové, za velkou podporu a trpělivost a paní ředitelce Albrechtové za poskytnutí prostorů Dusíkova divadla.

A na závěr vás všechny srdečně zveme na zmíněné představení v pátek 13. 5. Budeme se těšit.

 

Poslední novinky