Festival Mateřinka Kolín 2017

26. března 2017

Ve čtvrtek 16. března dostala část naší třídy 3. SOŠPg možnost vypomáhat na přehlídce mateřských škol v Kolíně.

Jedná se o oblastní přehlídku mateřských škol, ve které mladí hudebníci a tanečníci pod vedením pedagogů ukazují své nacvičené choreografie. Na festival přijelo 12 mateřských škol z okolí Kolína, Kutné Hory, Nymburka a Prahy a nechyběl zde ani moderátor Luboš Votroubek p. ředitel DDM v Kolíně a p.ředitelka pořádajících MŠ Krista Hellerová, která s naší školou již několik let spolupracuje.

Než jsme se dostavili k samotné přehlídce, prošli jsme si zajímavá místa města Kolín. Jedním z nich bylo místní muzeum , kterým nás provedla ochotná paní průvodkyně.

V DDM jsme se rozdělili do dvojic  a vypomáhali jednotlivým mateřským školám – ať už při generální zkoušce, zaměstnáním dětí před vystoupením, nebo oblékáním je do kostýmů či zdokonalením kadeřnického umění v podobě pletení copánků. Pro některé děti byl tento zážitek dosti stresujícím a neobešel se ani bez slz. Nakonec to ale všichni zvládli na jedničku a z pódia odcházeli s velikým úsměvem na tváři za potlesku svých pyšných rodičů a ostatních návštěvníků akce. Všechny paní učitelky na konci vystoupení dostaly na památku pamětní list a panenku.

Den byl pro nás vyčerpávající, ale shodli jsme se na tom, že aktivní účast na festivalu nám  přinesla mnoho zkušeností, které jistě v dalších letech využijeme a  přehlídka mateřských škol je opravdu zajímavá akce pro naše nejmenší.

Za celou třídu bychom chtěli poděkovat paní profesorce Marii Frajerové, která nás celým dnem provázela.

Za 3. ročník pedagogické školy Martina Hinková a Nikol Petrová

Poslední novinky