Festival Mateřinka 2015

30. března 2015

Ve čtvrtek 19. Března 2015 měla naše třída 3.a SOŠPg možnost podílet se na přehlídce „ Mateřinka v Kolíně.“

Tento festival je určený pro malé hudebníky, tanečníky a sportovcez mateřských škol, kteří pod doprovodem zkušených pedagogů nacvičili svá vystoupení. Naše třída byla přizvána jako pomocník - organizátor celé akce. Festivalu se zúčastnilo deset  mateřských škol  s dvanácti   různými  vystoupeními ( např. ,,Večerníček“, ,,Bílé království“, ,,Buchet je spousta“, ,,Noc na Karlštejně“ a mnohé další.)

Já i moje spolužačky jsme byly přiřazeny k jednotlivým mateřským školám, abychom jim byly nápomocny při zaměstnávání dětí před vystoupením i při jeho realizaci. Samotný festival byl zahájen ve 13:30 hod. V dopoledních hodinách probíhala generální zkouška, která se neobešla bez komplikací (např. nefungujcí CD s hudbou… ) . Všechna vystoupení byla velice kreativní a nápaditá a každé z nich bylo jedinečné. Děti odcházely z podia  za doprovodu potlesku svých pyšných rodičů a prarodičů do šaten, kde na ně čekalo sladké překvapení. Paní učitelky dostaly na památku pamětní list a panenku - „Mateřinku“, včetně CD.

Pro celou naši třídu byla návštěva a podílení se na tomto festivalu novou zkušeností a žádná z nás jistě nebude litovat.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní profesorce Marii Frajerové a panu profesoru Vítovi Jezberovi, kteří nás doprovázeli a sledovali odborným „okem“ naše pedagogické dovednosti.

Aneta Kadeřábková, 3.a SOŠPg

Poslední novinky