Fyzikální exkurze do Liberce

19. června 2018

Dne 14.6.2018 se vybraní studenti primy, sekundy a tercie vydali pod vedením profesorek Mgr. Moniky Kolářové, Mgr. Jany Krejčíkové a Mgr. Kristýny Trávníčkové do vědeckého centra iQLANDIA v Liberci.

Naše cesta započala před osmou hodinou ranní před vlakovým nádražím Čáslav, kde na nás čekal autobus, který nás měl odvést do Liberce. Po necelých dvou hodinách jízdy jsme dojeli před iQLANDII, kde byl pro nás připraven bohatý program.

V dopoledních hodinách jsme se zúčastnili připravené science show: To je síla!, během které jsme se prostřednictvím pokusů dozvěděli mnoho zajímavého o síle a jejím působení na okolní tělesa.

Jelikož nám během poznávání taky trochu vyhládlo, naobědvali jsme se v místní jídelně a po obědě jsme si prošli expozice, které nabízela samotná iQLANDIA.

Nasyceni novými informacemi jsme se okolo půl páté odpoledne zase vrátili zpět do Čáslavi.

Věřím, že se všem exkurze líbila a že se zase příští rok na podobné akci setkáme.

Mgr. Monika Kolářová

Poslední novinky