Geologická exkurze

9. června 2015

V pondělí 8. 6. 2015 navštívili studenti II.G a sexty v rámci hodin geologie amfibolitový lom v blízkých Markovicích

Seznámili se i s dílnami na zpracování kamene, řezání, leštění a drcení. Viděli v reálu to, co bylo probráno v hodinách teorie. Součástí exkurze byla také prohlídka kostelíka Sv. Marka a zastavení u hrobu generála Aloise Eliáše, předsedy české pomnichovské vlády, který byl po atentátu na Heydricha za své kontakty na exilovou vládu v Londýně v roce 1942 popraven nacisty. Za pomoc při organizaci děkuji prof. Andrlovi.    PaedDr. Zdeněk Sejček

Poslední novinky