Geometrie, studium, budoucnost…

26. června 2016

…jsou tři indicie, které určily pro studenty deskriptivní geometrie program dne 24. června 2016

Návštěva ČVUT FA v Praze Dejvicích byla zakončením výuky DG v letošním školním roce. Studentům se na fakultě architektury věnovaly dvě přednášející RNDr. Dana Kolářová a RNDr. Stanislava Čečáková. Provedly je moderní budovou, seznámily s požadavky přijímacího řízení, obsahem výuky, její časovou a finanční náročností, předvedly modely diplomových a semestrálních prací. Studenti tak měli možnost získat nové informace, které jim poslouží při rozhodování ve volbě pomaturitního studia.

Ivana Rýparová, vyučující DG

Poslední novinky