Den plný her – letos ve znamení cirkusu.

29. června 2017

Jako každoročně proběhl v naší škole pro děti předškolního věku „ Den plný her.“

Přivítání bylo veselé. Za doprovodu kytary, klaunů , provazochodkyň, baletek…vstoupily děti do „přírodní manéže“ a vyzkoušely si rozmanité cirkusové atrakce.Za splnění všech úkolů obdržely medaile a sladký balíček.

V aule na ně čekala pohádka „O Popelce“, v podání týmu specializace dramatické výchovy 2.ly (v režii p.prof.Martina Domkáře).Děti prožívaly děj velmi intenzivně a na výzvu se radostně zapojily do role „holoubků“ a ochotně  pomohly Popelce roztřídit hrách a čočku .

Děkujeme všem studentům za kreativní přístup a vedení mateřských škol za umožnění celoroční pedagogické praxe, která je vyvrcholením   uplatnění teoretických vědomostí  a praktických dovedností . Máme radost, když se „výstup“ vydaří a dojde k oboustranné spokojenosti,  jak tomu bylo i letos.

Přejeme všem hezké prožití prázdninových dní  a v září s plným nasazením a získanou energií  se těšíme nashledanou!

Za pedagogický tým Marie Frajerová

Poslední novinky