Hudbou znějící Prachatice

4. dubna 2013

Ve dnech 20. – 23. března 2013 probíhal v Prachaticích 23. ročník celostátní hudební soutěž

středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických. I naše škola vyslala do soutěžního klání své zástupce. V kategorii  „vokální a vokálně instrumentální skupiny“ soutěžil desetičlenný vokální soubor ve složení Denisa Jandová, Iva Mikšovská, Pavlína Kratochvílová, Tereza Čapková, Šárka Smetanová, Michaela Erbalová, Adéla Čákorová, Kateřina Mokřížová, Klára Bucková a Pavla Kolářová. Jejich pěvecký výkon byl  oceněn čestným uznáním za provedení náročného repertoáru. V kategorii „sólové nástroje“ soutěžila Klára Bucková. Hrou na hornu zaujala porotu, která jí udělila zvláštní cenu za interpretaci Camilla Saint-Säense, k tomu ještě přiřadila čestné uznání. Nikol Kokrdová si hrou na akordeon vysoutěžila 2. místo. Všem soutěžícím blahopřeji a jsem přesvědčena, že naše škola v konkurenci

11 pedagogických škol se ctí obstála.

Mgr. Jana Vrňáková

Poslední novinky