II. G poznává Prahu

9. února 2018

Dne 7. 2. 2018 se naše třída II. G vypravila na exkurzi do Prahy, jež je pravidelnou součástí předmětu dějiny umění.

Cílem výpravy byla gotická sbírka obrazů a soch v části Národní galerie a to v Anežském klášteře.

Cestou do galerie jsme se seznámili i s jinými poklady Prahy. Jde například o pomník Franze Kafky, dva různé kostely nebo o architektonické prvky na budovách, prostě vše zajímavé, co se nabízelo na naší trase k Národní galerii. Sama výstava se týkala středověkého umění v Čechách a střední Evropě od roku 1200 až 1550. Ani mrazivé počasí pana profesora nerozhodilo a nezastavilo tok jeho myšlenek.

Za to jsme mu poděkovali opravdovou pozorností a zájmem.  Největší díky mu ale patří za znalosti z oblasti umění, o které nás obohacuje a které jistě jednou uplatníme i v praktickém životě. Veliké díky patří také paní profesorce Novákové, která se nás ujala a na exkurzi jela s námi.

Tereza Tatíčková, II. G

Poslední novinky