Islámské centrum

13. října 2015

Ve čtvrtek 8. 10. navštívila volitelného OSZ třetích ročníků, za doprovodu profesorek Šorčíkové a Kořínkové, Islámské centrum v Praze

Po strastiplné a deštivé cestě jsme stanuli před vraty pražské mešity na Černém Mostě. Tam nás již očekával předseda pražské Muslimské obce Vladimír Sáňka. Po splnění několika pravidel nutných pro vstup do posvátné místnosti jsme vyslechli základní přednášku, která nám připomněla naše znalosti z předchozích hodin OSZ, načež jsme se přesunuli do druhé modlitebny, kde jsme se dozvěděli nejen další informace o islámské víře, Kaabě, pouti do Mekky, ale řeč přišla také na ožehavá témata týkající se islámu, jako například práva ženy ve společnosti nebo extrémistická náboženská hnutí. Děkujeme paní profesorce Šorčíkové za zprostředkování této zajímavé a v současnosti velmi přínosné exkurze a paní profesorce Kořínkové za doprovod. Za třídy septima a III. Karolína Kozohorská a Kateřina Nezbedové.

Poslední novinky