Jak by dopadla maturitní zkouška z německého jazyka v březnu 2014?

25. března 2014

Žáci Oktávy a IV. ročníku G si v rámci pilotáže CERMATU vyzkoušeli didaktický test z jazyka německého a mohli si tak porovnat své znalosti s požadavky ke společné části maturitní zkoušky.

Pilotáž se konala v březnu 2014 podle přesných pravidel společné části maturitní zkoušky, žáci si vyzkoušeli poslechový test a čtení s porozuměním. Výsledky jim byly sděleny do 14 dnů a je potěšující, že všichni respondenti by tuto část zkoušky úspěšně vykonali. Oktáva dosáhla v didaktickém testu ze čtení úspěšnost 78,2%, v poslechu 80,6%. IV. ročník gymnázia dopadl o něco hůře, v didaktickém testu ze čtení i z poslechu byla úspěšnost v obou receptivních dovednostech stejná, a to 68,6%.

Vzhledem k tomu, že německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk po jazyce anglickém a že z něho žáci ve společné části nematurují (pouze jedna žákyně), lze považovat dosažené výsledky za velmi příznivé.

Ivana Frýbová, učitelka NEJ

Poslední novinky