Jen ti nejlepší!!!

18. května 2015

Trochu se zpožděním, které bylo zapříčiněno absencí dokumentárních fotografií, jež byly posléze zaslány organizátory až v měsíci květnu, se vracíme k hodnocení mega akce, které se zúčastnili naši septimáni- I. Jablečníková, A. Vavřinová, M. Finsterle a Jan Finsterle.

O prvním klání evropské mládeže na pražském magistrátě jsme již psali, ale nyní bychom chtěli sumarizovat závěr všech setkání, která se v rámci 17. Národní konference uskutečnila.

O tom nejlépe pojedná sám aktér poslední vrcholné schůzky- opravdu těch nejlepších středoškoláků, kteří se probojovali až do finále anglicky debatujících kolegů zajímajících se o Evropskou unii.

Autor následujícího textu: Jan Finsterle, septima

Evropská Unie. Mnohými zatracovaná a jinými vyzdvihovaná. Ať máte na tuto organizaci jakýkoli názor, nedokážeme ji upřít důležité místo v dnešním politickém i veřejném životě.

Já jsem měl tu čest zúčastnit se nejvýznamnější studentské akce, která v tomto oboru probíhá, a to 17. Národní výběrové konference pořádané Evropským parlamentem mládeže v ČR. Cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů a týmovou práci s využitím dialogu s odlišnými kulturami.

Letošní celostátní shromáždění se konalo ve Zlíně od 18. – 22. března a postoupil jsem sem jako individuální delegát skrze předkola pořádaná v Praze a v Brně. Náplní těchto dní bylo zasedání, na kterých se potkávají studenti z celé Evropy. Delegáti (studenti středních škol) jsou na nich rozdělení do tzv. komisí, které částečně napodobují výbory Evropského parlamentu. Cílem bylo zapojit studenty do diskuse o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjet naše tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, organizační schopnosti, schopnosti argumentace, rétoriku, práci v týmu, cizí jazyky a podobně.

Program, který byl opravdu velice rušný, dokládá fakt, že jen málo z nás dokázalo prospat více než dvě hodiny denně. Diskutovalo se opravdu kdekoli a kdykoli. Řešení problémů však nebylo jedinou náplní našich dnů. Součástí byly také diskuze s političkami na téma Ženy v politice, Czech Village, kde jsme mohli poznat i jiné regiony skrze ochutnávání tradičních potravin. Jedním z vrcholných zážitků byl gala večer, na kterém jsme mohli poznat své spolu delegáty při společné večeři. Tuto situaci také dokreslil fakt, že byl předepsán striktní dress code. Pro pány smoking nebo frak a pro dámy velká večerní.

Celé naše snažení bylo zakončeno General Assembly neboli valným shromážděním, kde jsme prezentovali naši práci na tématech a snažili je obhájit před velice obtížnými dotazy ostatních účastníků. Celý závěrečný den se konal v Baťově institutu

Musím připustit, že ačkoliv jsem byl zpočátku skeptický, zúčastnil bych se této akce znovu. Hlavním přínosem totiž není řešení „světových“ problémů, ale potkávání nových lidí. Lidí, kteří sdílí nadšení pro diskuzi o aktuálních tématech naší doby.

Chtěl bych proto vyzvat další, které tato akce oslovila, aby se s jakýmkoli dotazem obrátili na mě nebo na paní profesorku Soškovou. Zde můžete najít další užitečné informace i videa z letošního kola.

Jan Finsterle, student septimy 

Poslední novinky