Kde studovat po střední škole?

1. února 2016

Tuto otázku si kladou studenti nejen čtvrtých ročníků. Někdo má cestu zcela jasnou, jiný váhá. Jednou z možností při rozhodování, na kterou vysokou školu se maturant vydá, je poradit se s odborníky. Stalo se již pravidlem, že o pololetních prázdninách nabízí v tomto směru spolupráci PPP Kutná Hora.

Letos přijela PhDr. Martina Skalníková, které zároveň děkujeme za ochotu a vstřícnost, aby zadala studentům zájmové dotazníky a  inteligenční testy, které trvají 90 minut bez přestávky. Studenti si vyzkouší časovou zátěž a seznámí se s některými otázkami, které mají obdobný charakter jako testy všeobecných schopností na VŠ.

Někteří zkouší testy z důvodů volby semináře již ve druhém či třetím ročníku.  Výsledky zkoušky  se respondenti dozví při konzultaci s psychology v PPP  během  měsíce. Věřme, že   potvrdí  volbu dalších studijních kroků nebo budou nápomocny při rozhodovacím profesionálním procesu.

Tradicí se staly též prezentace VŠ pro studenty 4. ročníků. Úspěch mají zejména přednášky a besedy s našimi bývalými studenty. Nejinak tomu bylo i v tomto roce.

22. ledna 2016 se sešli: Bc. Jiří Havránek, který pokračuje v magisterském studiu na VŠE Praha,  Marek Moravec studující  poslední ročník Právnické fakulty UK Praha a trojice hostů z Univerzity obrany v Brně, ve složení Ing. Josef Krahulec, který dokončuje doktorandské studium na civilním oboru Fakulty vojenského leadershipu , rtm. Bc. Petra Dohnalová , studentka posledního ročníku.  Doprovod tvořil Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Adam Procházka pohovořil o zkušenostech na Přf. UK v  Praze a UP v Olomouci.

Děkujeme všem přednášejícím za velmi přehlednou prezentaci a zároveň neformální a přátelský přístup ke studentům, který mnohdy předčí Dny otevřených dveří na příslušných VŠ či Gaudeamus  v Brně a Praze. Osobní zkušenosti a konkrétní doporučení pro studium  jsou ty nejlepší poznatky, které mohou žáci získat.

PhDr. Marie Frajerová, výchovný poradce

Poslední novinky