KDYBYCH DOSTAL NÁPAD … BYLO BY MNĚ LÍP…

8. října 2014

Ve dnech 26. – 27.9. se nás 9 studentek pedagogického lycea a předškolní a mimoškolní pedagogiky v doprovodu paní prof. Fidlerové vydalo na cestu do Lidic.

Účelem bylo absolvování semináře týkajícího se dramatické výchovy v mateřských školkách, a to pod vedením zkušené lektorky a učitelky v MŠ paní Hanky Švejdové. Dozvěděly jsme se jak pracovat s dětmi v záludných situacích a spoustu praktik a cvičení jsme si vyzkoušely samy na sobě.

Jako všem účastníkům semináře i nám bylo umožněno prohlédnout si pietní místa Lidic , muzeum a galerii. Celý seminář byl velice přínosný pro naše budoucí studium a možnou práci s předškolními dětmi.

Tereza Procházková, Kristýna Nováková   3.L

 

Poslední novinky