Klášter Anežky České

6. února 2017

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 jsme vyrazili s naší třídou II. G do spletitých ulic hlavního města Prahy.

Na exkurzi se s námi vydal pan profesor Novák a naše třídní, paní profesorka Šorčíková. Naším cílem byla jedna část Národní galerie- starobylý klášter sv. Anežky České. Cesta ovšem vedla kolem nejrůznějších pražských památek, např. kolem kostela sv. Jakuba, kolem pomníku Franze Kafky, Domu U Minuty nebo Týnského chrámu. Ke každé památce jsme dostali poučný výklad od pana profesora Nováka. Vlastní výstava byla zaměřena na středověké umění v Čechách a střední Evropě v letech 1200 až 1550. V galerii jsme strávili téměř 2 hodiny. Poté jsme ještě navštívili Klementinum a prohlédli si pamětní desku a pomník věnovaný Janu Palachovi. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná navzdory počasí, které bylo současně deštivé a mrazivé, což ovšem nezastavilo tempo naší exkurze. Chceme poděkovat panu profesoru Novákovi, který připravil celý program, za inspirativní komentáře k dílům, jež jsme viděli, a paní profesorce za doprovod.

M. Chlumská a spol.

Poslední novinky