Kolínské K-centrum a Nízkoprahové centrum pro děti a mládež přivítalo 21. dubna studenty 3.ročníku pedagogického lycea

27. dubna 2015

K-centrum, které zaměřuje svou pomoc na osoby závislé na nealkoholových drogách, pro nás připravilo vyčerpávající přednášku

Jejím hlavním posláním bylo seznámit nás s prací a provozem této sociální služby. Také nám prozradili, jakými prostředky pomáhají lidem drogově závislým. Pro lepší představu nám několik předmětů ukázali naživo např. injekční stříkačky, desinfekce, marihuanové filtry, šňupátko apod. - to vše slouží pro bezpečnější aplikaci drog a také pro z minimalizování nebezpečí pro okolí. Přednášející M. Holeček svůj výklad obohatil i svými osobními zkušenostmi a zážitky s klienty. A že jich opravdu z tohoto prostředí není málo. Ukázali nám i prostory, ve kterých se scházejí s klienty a řeší s nimi jejich problémy a případný zájem o léčení. Celou přednášku nám podložili pracovníci letáčky, ve kterých si můžeme přečíst a informovat se o dalších detailech užívání drog a drogového světa.

Další naše kroky směřovaly do Nízkoprahového centra pro děti a mládež. V tomto centru mohou děti plnohodnotně trávit svůj volný čas. Nízkopraháč, jak ho návštěvníci i pracovníci nazývají, zaštituje společnost Prostor+, pod kterou spadá několik dalších sociálních služeb a projektů. Návštěva byla zahájena opět přednáškou o hlavní náplni práce tohoto centra. Následně nám ukázali Klub, ve kterém děti mohou trávit svůj volný čas. Veškerá činnost je bezplatná, kromě posilovny a zkušebny, kde se platí zanedbatelné částky. Nízkopraháč přivítá s nadšením každé nové členy, kteří jsou starší (13ti let) a nepřesáhli hranici 26 let. A samozřejmě mají zájem trávit svůj čas jinak, než doma za počítačem či jinou nevhodnou činností.

Den plný přednášek nám dodal nové zajímavé informace, které zužitkujeme v hodinách pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a především v osobním životě.

 

Za celou exkurzi a její organizaci třída 3. L děkuje panu profesorovi Mgr. V. Jezberovi a paní profesorce PhDr. M. Frajerové.

Tereza Procházková, 3.L

Poslední novinky