Kontaktní centrum

29. března 2015

Ve čtvrtek dne 19. 3. 2015 navštívila naše třída Kontaktní centrum v Kolíně. Přivítal nás mladý sympatický muž, jeden z pracovníků „ K centra.“

Podal nám zajímavým a neformálním způsobem základní informace o tomto zařízení, vysvětlil pro koho je zřízeno, jaké služby poskytuje, jaké zásady platí pro návštěvníky.  Statistika i příklady krátkých kazuistik byly pro mnohé z nás překvapující (např. kolik drogově závislých se v našem okolí pohybuje!!!). Měly jsme možnost prohlédnout si injekční stříkačky pro jednorázové použití aj. materiál, který používají drogově závislí. Rozhodně pro nás byla tato exkurze velice přínosná. Získané teoretické znalosti v oblasti etopedie jsme porovnali s realitou a hlouběji se zamysleli nad životem drogově závislých.

Za zprostředkování a doprovod děkujeme p. prof. Frajerové a p. prof. Jezberovi.

Barbora Nermuťová, 3. A

Poslední novinky