Krajská kola fyzikální olympiády

6. června 2018

Krajská kola fyzikální olympiády

V kategorii D řešil spletité úlohy Daniel Čech, kteý se umístil na 12. místě a pouze 1 bod mu chyběl k tomu, aby se stal úspěšným řešitelem. V kategorii E se do krajského kola probojoval z okresního kola Richard Weber, přestože je studentem tercie a tato soutěž je určena pro studenty 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. Richard si vedl výborně i v krajském kole, kde se zařadil mezi úspěšné řešitele.
Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Poslední novinky