Krajské kolo chemické olympiády, kategorie C

18. dubna 2017

Dne 12. dubna 2017 se v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy konalo krajské kolo chemické olympiády, kategorie C.

V průběhu dopoledne řešili soutěžící jak teoretické úlohy, tak své znalosti prověřili v praktické části, v níž bylo cílem získat z modré skalice pomocí chemických reakcí vyredukovanou měď.

Naši školu reprezentovala Anna Pazderková (I.G), která se umístila na 27. místě.

Veliké díky patří paní profesorce Mgr. Fialové za přípravu, podporu a doprovod.

Anna Pazderková

Poslední novinky