Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce

25. března 2013

V úterý 19. března 2013 se na Gymnáziu v Kladně konalo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Soutěž se skládala ze dvou částí, tedy z písemné a ústní. Písemná část zahrnovala krátký gramatický test, čtení s porozuměním a poslech s porozuměním. Během konverzace měl každý za úkol kromě úvodního představení popsat obrázek zimní krajiny a vyřešit jazykovou situaci (příprava narozeninové oslavy).

V kategorii II. B soutěžilo dohromady 13 studentů 8. a 9. ročníků základních škol a tercie a kvarty víceletých gymnázií. Petr Juriš z Kvarty se umístil na krásném 4. místě, přičemž 3. místo mu uniklo o pouhou polovinu bodu. Petr je rád, že měl příležitost zúčastnit se této soutěže a porovnat tak své znalosti se svými vrstevníky. My ostatní mu gratulujeme a přejeme další krásné výsledky.

Přehled výsledků

Petr Juriš, Kvarta

Ivana Frýbová, vyučující NEJ

Poslední novinky