Krajské kolo olympiády z fyziky

10. května 2016

Letošní rok se krajského kola Fyzikální olympiády zúčastnilo 7 žáků naší školy ve třech kategoriích.

Soutěž se konala 20. dubna na gymnáziu Ch. Dopplera v Praze. Nejlepšího umístění dosáhla Jana Krejčíková ze III. ročníku, když v kategorii B obsadila 2. místo. V kategorii C Radoslav Hašek z II. ročníku získal 7. místo, Filip Frýba (SX) dvanácté a Martin Kostrubanič (II:) třinácté místo. V kategorii D se Barbora Vášová z kvinty umístila na 11. místě, Daniel Pitoňák (I.) na 19. a Michal Holec (I.) na 20. místě z 35 soutěžících.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Poslední novinky