Krizová intervence

11. prosince 2016

V rámci primární prevence proběhla v prvních ročnících gymnázia a pedagogického lycea beseda k problematice první pomoci v případě řešení náročných životních situací, konfliktů, potřeby okamžité rady.

Děkujeme Mgr. Veronice Wanekové z Centra krizové intervence v Kutné Hoře,  která studenty seznámila s jeho posláním  a možnostmi  odborné psychosociální pomoci.

Veškeré informace najdete na nástěnce výchovného poradce v přízemí školy. Např. kontakt na Linku důvěry v Kutné Hoře 327 511 111, mobil 602 874 470, skype: linkaduvery.kh , email:linkaduvery@kh.cz apod.

Marie Frajerová, výchovný poradce školy

Poslední novinky