Krizová intervence

15. prosince 2014

besedy s prvními ročníky a dalšími třídami, na které se nedostalo v loňském školním roce, byly dokončeny v průběhu měsíce listopad 2014

Zjistili jsme, že úvodní hodiny byly pro studenty přínosné, neboť získali orientaci v institucích, na které se mohou obrátit v případě řešení konkrétních problémů. Děkujeme Mgr. Zuzaně Sůvové za ochotu a vytvoření příjemné atmosféry a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce, kdy se v rámci primární prevence stanou tyto nezbytné aktivity pravidelnými.

Poslední novinky