Laureátka Wolkrova Prostějova

27. června 2016

Ojedinělého úspěchu v dějinách naší školy dosáhla Martina Sedláková z 2. ročníku gymnázia.

Stala se laureátkou 59. ročníku Wolkrova Prostějova. I když se třeba o poezii nezajímáte, určitě jste slyšeli o této přehlídce nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Martina se zúčastnila této celostátní přehlídky ve 2. věkové kategorii s Wolkerovou básní Hřbitov. Ačkoli se vám možná zdá tento námět pro 17letou dívku nepřístupný, Martina zvládla přednes textu skvěle a s pochopením. Možná i proto, že v době, kdy Jiří Wolker báseň psal, nebyl o mnoho starší než ona dnes.

Chtěla bych Martině blahopřát k významnému úspěchu a poděkovat jí za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Šorčíková

Poslední novinky