Lekce finanční gramotnosti

29. dubna 2013

V poslední době se velice často diskutuje o tom, že je třeba zvýšit povědomí našich studentů, a mládeže vůbec, o hospodaření domácností, o nutnosti spoření na důchod, o možnostech investic atd.

Všechny tyto vědomosti a dovednosti lze shrnout do pojmu finanční gramotnost. Je součástí různých předmětů, ale hlavně se aplikuje do matematiky a OSZ.

Na naší škole proběhly ve dnech 22. 4. a 29. 4. 2013 ještě lekce Školy finanční gramotnosti.  Jedná se o nekomerční projekt, o cyklus na sebe navazujících školení, která probíhala pod vedením paní Romany Vášové v semináři OSZ pro III. ročník a septimu.

Poslední novinky