Lingvistická olympiáda na Filozofické fakultě v Praze

31. března 2014

Dne 28.2. jsem zamířil po úspěšném zvládnutí školního kola reprezentovat svoji školu na regionální kolo České lingvistické olympiády

Po krátkém seznámení s jednou z nejstarších fakult v Česku jsem zamířil do učebny s číslem 300, kde jsem spolu s dalšími 81 soutěžícími napjatě očekával začátek soutěže. Na úvod jsme byli uvítáni několikaminutovým recitálem v jakémsi orientálním jazyce z úst jednoho z profesorů. Potom jsme se dali do řešení náročných úloh. Na vyřešení šesti soutěžních úloh jsme měli pouhých 90 minut. A o co se vlastně jedná? V každé úloze jsme dostali několik vět v jednom jazyce a jejich překlad do jiného jazyka (nejčastěji češtiny). Naším úkolem bylo porozumět gramatickým strukturám jak ze stránky sémantické, tak často i morfologické. Potom jsme měli přeložit podobné věty mezi dvěma jazyky. Takto jsem se snažil řešit úlohy s japonským obrázkovým písmem LoCoS, započítat si v africkém jazyku wolofštině, procvičit si tádžičtinu a arabštinu, zvládnout korejské znakové písmo, překládat mimozemské jazyky a pohrát si s gruzínskými slovy. Zadání mnou řešených úloh je pro zájemce k dispozici na této stránce: http://ufal.mff.cuni.cz/~tomsu/2014/docs/clo2013-14_regionalni.pdf

Přestože mě od postupu dělilo 7 bodů a na mezinárodní kolo do Pekingu letos určitě nepojedu, přinesla mi lingvistická olympiáda mnoho nového a těším se na příští školní rok, abych si tuto skvělou soutěž opět zopakoval.

Šimon Hanzal, student sexty  

Poslední novinky