Linka bezpečí

4. prosince 2013

V letošním roce opět pokračujeme v rámci akcí výchovného poradenství představováním institucí, které pomáhají dětem a mládeži při řešení náročných životních situací

Mgr. Zuzana Vajglová besedovala se studenty prvních, druhých a třetích ročníků  SOŠPg a lycea o možnostech využití Linky bezpečí, Linky důvěry, Dětského krizového centra, internetového poradenství, krizové intervence … Příklady z praxe doložila spektrum problémů, které adolescenty nejvíce tíží a jak je lze přiměřeně řešit. Ve třetím ročníku mohli studenti sledovat, jak vypadá konkrétní rozhovor klienta, když zavolá na Linku bezpečí. Děkujeme Denise za výborné ztvárnění požadované role a paní magistře za interaktivní vedení besed. Těšíme se na pokračování akce v ostatních třídách (19. 12. 2013)

Poslední novinky