Lucka Miřátská v krajském kole Wolkrova Prostějova

28. února 2014

Nejlepší recitátorky naší školy

Lucie Miřátská ze 3. SOŠPg, Kristýna Nováková a Veronika Volejníková z 2.L se včera 25.února zúčastnily oblastního kola národní přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov. V Kutné Hoře reprezentovaly naši školu se ctí a navázaly tak na předchozí úspěchy našich studentů v recitaci. Jejich přednes patřil na úrovni kutnohorského okresu k nadprůměrným. Kristýna Nováková získala dokonce čestné uznání poroty za živý a přirozený projev a kontakt s divákem.

             Největší gratulace však patří Lucii Miřátské, která si svou houževnatou a poctivou prací na interpretaci Wildovy pohádky Slavík a růže zcela zaslouženě vydobyla postup do krajského kola, které se uskuteční v sobotu 29. března.

             S díky za nadšení pro přednes, svědomitou práci a nakonec i statečné vystoupení před publikem

 Klára Fidlerová

Poslední novinky