Magická fyzika

30. září 2014

22. září žáci gymnázia naší školy měli možnost sledovat zajímavé pokusy z fyziky

Katedra makromolekulární fyziky MFF UK se zapojila do projektu MŠMT ČR pod názvem „MFF UK otevřená pro střední školy“. V rámci tohoto podprogramu připravil tým složený z akademických pracovníků soubor fyzikálních experimentů s názvem „Magická fyzika - putovní pásmo překvapivých experimentů pro studenty středních škol“.  Jednalo se o 45 minutový soubor většího počtu jednoduchých, avšak působivých fyzikálních experimentů.

Poslední novinky