Markovický lom

10. června 2014

V pondělí odpoledne se sexta a druhý ročník gymnázia vydala do nedalekého lomu Markovice

Studenti měli možnost se seznámit nejen s areálem lomu, ale i s používanými technologiemi. Sami si někteří zkusili broušení a leštění kamene. Součástí exkurze byla i prohlídka kostelíka Sv. Marka, kde jsou pochováni mnozí členové rodu Auerspergů, majitelů zámku ve Žlebech. Za umožnění exkurze patří poděkování p. ing. Kubátovi a našemu průvodci lomem p. Tesařovi. Děkuji také p. prof. Andrlovi za dozor nad cyklistickou částí výpravy.    Zdeněk Sejček

Poslední novinky