Matematický klokan

2. dubna 2013

V pátek 22. 3. 2013 proběhla na škole velmi oblíbená soutěž Matematický klokan, ve které studenti mohou každoročně vyzkoušet své matematické dovednosti, znalosti, nápady a důvtip

Soutěžilo se v kategoriích Benjamín (sekunda), Kadet (tercie, kvarta), Junior (první a druhé ročníky čtyřletého a odpovídající ročníky osmiletého studia), Student (třetí a čtvrté ročníky čtyřletého a odpovídající ročníky osmiletého studia). Soutěže v kategorii Junior se bohužel letos nemohli zúčastnit studenti kvinty a I. ročníku, protože byli právě na LVZ.

Jednotlivé kategorie na školní úrovni vyhráli: David Jandečka ze sekundy, Jan Jukl z kvarty, Jiří Lietavec ze sexty a Barbora Poskočilová ze IV. ročníku.

Za zmínku jistě stojí, že soutěže v kategorii Junior se zúčastnili student 1. ročníku Lycea Jaroslav Komberec a studentka 2. ročníku Lycea Markéta Sochůrková a oba dosáhli v „gymnaziální“ konkurenci výborných výsledků.

Výsledkové listiny lze najít na nástěnce v přízemí školy a budeme s napětím očekávat, jaké bude umístění v okresní statistice.

RNDr. Taťána Vránová, za předmětovou komisi MAT  

Poslední novinky