Maturity zahájeny

2. května 2016

V pondělí 2. května byly zahájeny maturitní zkoušky 2016. Od 8,00 probíhaly testy z matematiky, k nimž se přihlásilo celkem 21 studentů

Odpoledne jsou na programu písemné práce z anglického jazyka, tvořit je bude 88 studentů. Všem přejeme úspěch.


Za pedagogický sbor školy PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel

Poslední novinky