Mikuláš 2017

7. prosince 2017

I letos přišel Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Navštívil naši školu,( kupodivu přežili všichni vyučující, včetně vedení )…jen jeden žák se objevil se v pytli….

Mikuláš nezapomněl na děti v nemocnici a dospělé na LDN. Završením  jeho putování bylo zastavení v místních mateřských školách. Děti se těšily z připraveného programu, včetně pohádky a krásného nebeského zpěvu za doprovodu hudebních nástrojů. Děkujeme, Mikuláši!

Za vyučující PEP Marie Frajerová

Poslední novinky