Muzeum Dr. Aleše Hrdličky

14. května 2015

Dne 13. 5. 2015 jsme my, účastníci semináře z biologie pod vedením pana profesora Andrleho, navštívili Hrdličkovo muzeum člověka UK v Praze. Muzeum nese jméno Dr. Aleše Hrdličky, významného českého antropologa světového formátu. Dr. Aleš Hrdlička jako první přišel s myšlenkou založení českého muzea člověka v roce 1929, kdy dopisem oslovil prezidenta T. G. Masaryka. V následujících letech podporoval muzeum nejen finančně, ale i zasíláním mnoha exponátů.

Bylo založeno r. 1930 při Antropologickém ústavu UK v Praze. Muzeum bylo zřízeno z prostředků a darů věnovaných dr. Hrdličkou a za významné podpory prof. J. Matiegky a prof. L. Niederleho oficiálně otevřeno v roce 1937. Předměty, jež jsou součástí sbírek, byly shromážděny především během výzkumných cest, kterých se zúčastnili P. J. Šebesta, V. Suk a V. Malý.

Muzeum má charakter univerzitní sbírky a je rozděleno do dvou oddělení, na část muzeální (přístupnou veřejnosti) a depozitář (určený pro studijní a vědecké účely). V muzeu jsou umístěny přibližně čtyři tisíce exponátu, z nichž řada je unikátních, např. Hrdličkova sbírka odlitku obličejových masek a hlav severoamerických indiánu. Šebestova sbírka odlitku Pygmejů, frenologická sbírka a sbírka trepanovaných lebek. Nachází se zde i jedinečná sbírka věnovaná umělým deformacím u bolivijských indiánů či sbírka posmrtných masek předních českých osobností z oblasti vědy, kultury a politiky. Významná je též část věnovaná evoluci člověka, osteologická sbírka srovnávací anatomie, sbírka kostních patologií a oddíl věnovaný etnické antropologii. Za zmínku stojí také Foitova sbírka přibližující život a kulturu afrických kmenů a ukázky mumifikace přirozené i umělé (několik tisíc let staré mumie pocházející z Egypta).

Dr. Aleš Hrdlička se narodil 29. 3. 1869 v Humpolci a zemřel 5. 9. 1943 ve Washingtonu. Avšak jeho muzeum seznamuje návštěvníky s poznatky antropologie dodnes.

Poslední novinky