Na společné vlně

3. března 2014

Pedagogická praxe v MŠ Ostrý roh se stala neobyčejnou jak pro 3. ročník, tak pro místní děti.

Ve středu 26. 2. 2014 se zde totiž konal zajímavý výstup v duchu karnevalu, a to výlet s námořníky a piráty. Nechybělo zde nic, co si jen můžeme ke správnému pirátskému a námořnickému dnu představit. Nápadité převleky byly samozřejmostí, která doplnila zajímavé soutěže, stavby a výrobu např. námořnických dalekohledů, nebo lodiček. To nejzajímavější však ještě na děti čekalo. Dramatizace příběhu o slavném kapitánovi, který zachránil piráty, a ti se z vděčnosti stali jeho posádkou, našla u dětí veliké zalíbení, a též hry a zpěv písní s kytarou měly úspěch.  Avšak nejzajímavější a bezesporu nejlákavější tečkou za celým slavnostně stráveným dopolednem byl nalezený poklad – truhlice plná mincí!

Z pohledu nás budoucích pedagogů je metoda zážitkové pedagogiky jedna z nejzábavnějších, jak pro děti, tak pro ty, kteří se starají o její uskutečnění. Za zmínku stojí fakt, že děti se při takovýchto výstupech chovají otevřeně a spontánně a jejich přirozená radost je okamžitě vidět. V jejich paměti tyto hravou a soutěživou formou pojaté činnosti zůstanou mnohem déle, než poznatky získané běžnými metodami.

                                                                                                                                           Tomáš Horčička, 3. SOŠPg

Poslední novinky