Na Zbýšově začaly adaptační kurzy

28. srpna 2016

Většina dětí si ještě užívá poslední prázdninové dny, na Zbýšově je však už čilý ruch.

Naši Frajeři, tj. parta nadšenců většinou z řad našich bývalých studentů spolu s  peery zde organizují seznamovací aktivity od výmyslu světa pro naše budoucí studenty a studentíky a jejich budoucí třídní učitele. Těmi prvními byli budoucí žáci Primy, kteří absolvovali adaptační kurz ve dnech 21. – 23. srpna. Na veškeré hemžení pečlivě dohlíží paní profesorka Frajerová spolu s panem profesorem Jezberou. 

Poslední novinky