Nábor nových peerů

19. listopadu 2013

V pátek 15. listopadu se na naší škole uskutečnilo testování studentů, kteří by se rádi zařadili mezi peer aktivisty.

Pro úspěšné složení zkoušky si nejdříve studenti museli projít zaškolovacími přednáškami. Na těchto přednáškách jsme novým peerům předávali vědomosti z oboru prevence mladých lidí a problematiky mezilidských vztahů. Již tradičně jsme si povídali o tématech, jakými jsou drogy, kouření, šikana, rasismus a diskriminace, či partnerský vztah a milostný život.

Jelikož správný peer by měl umět samostatně mluvit a přednášet, kvůli besedám, které pořádáme pro základní školy, čekala naše nováčky zkouška z mluveného projevu. Studenti měli za úkol popsat, jak by se zachovali v různých (nelehkých) situacích, týkajících se mezilidských vztahů, které (však) mohou potkat každého z nás. Samotné vědomosti zájemců jsme si poté prověřili formou testu. Na závěr našich zkoušek si zájemci zkusily vést jednu ze svých připravených her.

Podané výkony jsme již zhodnotili a nyní připravujeme přespávání ve škole, kde nové peery uvítáme a přijmeme mezi sebe. Už se těšíme, až se náš kolektiv rozroste o nové členy a budeme díky tomu moci dále uchovat již mnoholetou tradici peer aktivistů na naší škole.

Za všechny peery Štěpánka Nová a Eva Záhorcová

Poslední novinky