Nahlédnutí do moderní architektury

25. března 2014

V pondělí 24. 3. nás navštívil pan ing. Aleš Šmejda PhD. z katedry dopravního stavitelství dopravní fakulty Východočeské univerzity Pardubice.

Studenty sexty, II. ročníku gymnázia a 2. ročníku lycea seznámil s moderní architekturou Oskara Niemayera, hlavně stavbami města Brasilia. Byl i prostor pro dotazy.
Přednášející přislíbil spolupráci nad dalšími tématy. Děkujeme.

Poslední novinky