Národní výběrová konference

8. února 2015

Ve dnech od 23. do 26. ledna proběhla předkola 17. Národní výběrové konference Zlín (NVK), kterých se zúčastnilo 174 středoškolských studentů z celkového počtu 36 škol.

Čtyřdenní předkola proběhla v pátek 23. ledna v Brně v Administrativním a školicím centru Cejl, a od 24. do 26. ledna v Praze, v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy. Záštitu nad pražskými předkoly převzala radní hlavního města Prahy, Ing. Mgr. Irena Ropková.

Z naší školy byla vybrána čtyřčlenná skupina septimánů, kteří patří k těm nejlepším zástupcům čáslavského gymnázia v mnoha ohledech. Alice Vavřinová, Iveta Jablečníková, Jan a Marek Finsterlovi dokázali nejenom vypracovat skvělý písemný úkol v angličtině, ale i dokonale se připravit na své řečnické výstupy a komentáře projevů jejich konkurenčních týmů a jednotlivců. Velkou roli zde sehrála i pohotovost, leckdy i dravost prosadit se mezi všemi hlásajícími se delegáty vyžadujících se vehementně slova u mikrofonu. Často se nám zdálo, že výběr hovořících nebyl objektivně selektivní. Šanci dostávali zejména ti se " známější" tváří, kteří na této akci byli již po několikáté. Zaujal nás i fakt, že mnozí studenti kupodivu měli nejenom atypickou vizáž pro Čechy, ale i cizojazyčně znějící příjmení- "zavánějící" anglosaským původem. Co je ovšem nezpochybnitelné- všichni byli vynikající, až obdivuhodně schopní vysoké konkurence, což ovšem dokazoval i seznam participujících škol- zejména z krajských měst, kde pravděpodobnost cizích lektorů a bilingvní výuky je předvídatelná.

Atmosféra byla velice pracovní. Po úvodním přivítání a představení komise v čele Velkého sálu následovaly diskusní příspěvky všech zúčastněných a jejich oponentů včetně dotazů a připomínek. Od prvního momentu až do rozloučení vše probíhalo pouze a jedině v jazyku anglickém. Chvilkou odpočinku byla jedině polední pauza na skromnou bagetu od organizátorů.

Úkolem tříčlenné poroty bylo vybrat celkem 80 delegátů, kteří se v březnu tohoto roku zúčastní 17. Národní výběrové konference Zlín. Kritéria výběru byla připravenost delegace, konstruktivnost argumentů, spolupráce v týmu, jazyková vybavenost a také kvalita eseje na dané téma. Na základě těchto kritérií bylo vybráno 17 školních delegací a 12 individuálních účastníků, kteří na NVK postupují.

Je pro naši školu obrovským úspěchem, že do " finále" byli vybráni i Jan Finsterle a Marek Finsterle. Gratulujeme.

Daniela Sošková

Poslední novinky